Persondatapolitik

Når du har kontakt med firmaet mby.hm, indsamler vi almindelige personhenførbare oplysninger i de tilfælde, hvor det er relevant for din aktivitet hos os. I dette afsnit finder du information om, hvordan vi behandler og beskytter dine personhenførbare oplysninger.

Generelt
Vi indhenter kun personhenførbare oplysninger i de tilfælde, hvor det er relevant for din aktivitet hos firmaet mby.hm.

Vi behandler og anvender dine personhenførbare oplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Persondataforordningen (GDPR) og Databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til. Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Personhenførbare oplysninger
Personhenførbare oplysninger er alle former for informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig og direkte eller indirekte identificere dig som person. Vi indsamler udelukkende oplysninger i kategorien almindelige personhenførbare oplysninger.

Oplysninger vi indsamler
Når du har kontakt med firmaet mby.hm gennem mail, telefon eller personligt, for at modtage et tilbud eller købe et produkt eller en ydelse fra mby.hm, indsamler vi alene almindelige personhenførbare oplysninger som navn, e-mailadresse, postadresse og telefonnummer. Der indsamles alene personhenførbare oplysninger, som du selv afgiver.

Behandlingsgrundlag og formål
Behandlingen af de personhenførbare oplysninger, vi indsamler når du er i kontakt med firmaet mby.hm gennem mail, telefon og personlig kontakt sker for at opfylde en aftale. Formålet er at være i stand til at levere et ønsket tilbud, produkt eller en ydelse til dig.

Videregivelse af oplysninger
De personhenførbare oplysninger du selv afgiver ved kontakt med firmaet mby.hm gennem mail, telefon eller personligt, vil ikke blive videregivet til tredjemand eller overført til tredjelande medmindre du selv giver samtykke til det.

Vi bruger eksterne virksomheder som underleverandører til opbevaring og behandling af data, for at kunne levere vores ydelser bedst muligt. Disse underleverandører er vores databehandlere og behandler i visse tilfælde personhenførbare oplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun disse oplysninger efter vores instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der er underlagt Privacy Shield og som dermed kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores og din garanti for, at de overholder gældende EU-lovgivning om beskyttelse af dine personhenførbare oplysninger. Fælles for disse databehandlere gælder, at de data, de på vores vegne opbevarer eller behandler, ikke bliver brugt til egne formål af den eksterne virksomhed

Opbevaring af oplysninger
Personhenførbare oplysninger, som du selv afgiver gennem kommunikation med firmaet mby.hm vil blive opbevaret op til 12 måneder efter de ikke mere er relevante for den hensigt, hvormed de blev indsamlet. Herefter vil de blive slettet eller anonymiseret.

Personhenførbare oplysninger til brug for overholdelse af bogføringslovens gældende regler opbevares indtil 5 år efter udløbet af regnskabsåret og slettes herefter.

Indsigt og klager
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi som dataansvarlig til enhver tid skal sikre opfyldelse af.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personhenførbare oplysninger, som du selv har givet os, vi behandler om dig i et almindeligt læsbart format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysningerne anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personhenførbare oplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personhenførbare oplysninger, kan du sende os en anmodning.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personhenførbare oplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Kontakt og persondataansvarlig
Firmaet mby.hm v. Henning Mølbæk, er dataansvarlig for de personhenførbare oplysninger, der indsamles og behandles, når du er i kontakt med os eller besøger vores hjemmeside mby.hm. Du kan til enhver tid rette henvendelse til:

mby.hm
v. Henning Mølbæk
Nørrevænge 57
7700 Thisted
[email protected]
+45 6170 3550
CVR: 27404146

Ovenstående Persondatapolitik er senest opdateret d. 1.7.2020